BỘ TỜI CỬA TRƯỢT TRẦN AHV565

11,200,000 

BỘ TỜI CỬA TRƯỢT TRẦN AHV565

Nút bấm âm tường AT1

Tay điều khiển DK1

Mô tơ AHV565